Fysioterapia

FHL Friski on tarjonnut laadukkaita fysioterapiapalveluja Raumalla jo yli 30 vuoden ajan. Me Friskissä suhtaudumme ammattiimme intohimolla ja päivitämme osaamistamme jatkuvasti. Erityisosaamisaluettamme ovat erilaiset tuki- ja liikuntaelinvaivat, OMT-fysioterapia ja osteopatia. Friskin hyvin varustetut tilat tukevat kuntoutumistasi ja autamme sinua löytämään uusia tapoja tulla toimeen pysyvän sairauden, vamman, kivun tai heikentyneen toimintakyvyn kanssa. Etsimme yhdessä kanssasi vaihtoehtoisia toimintamalleja, kun tarvitset muutoksia liikuntatottumuksissa tai työtavoissa. Tuemme sinua paremman elämänlaadun saavuttamisessa.

KELA korvaa osan kustannuksista, kun tulet fysioterapiaan lääkärin SV3F tutkimus- ja hoitomääräyksellä. Olet tervetullut hoitoomme myös ilman lähetettä.

Fysikaalinen hoitolaitos Friski Oy tietosuojakäytäntö

 • Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia

  Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian hoitoalueisiin kuuluvat muun muassa niska-hartiaseudun ja alaselän kiputilat, ortopedisten operaatioiden jälkeinen kuntoutus sekä niveliin ja raajoihin liittyvät ongelma- ja kiputilat.

  Hoidon tarkoituksena on poistaa tai vähentää toimintakykyä rajoittava tai heikentävä haitta ja ennaltaehkäistä mahdollisia tulevia ongelmia sekä siten edistää asiakkaan jokapäiväistä hyvinvointia. Tavoitteena on asiakkaan aktivointi ja henkilökohtaisen vastuun ottaminen omasta hyvinvoinnista.

 • LYMFATERAPIA

  Lymfaterapian päätehtävänä on elvyttää kehon imunestekiertoa sekä vähentää turvotusta. Supistustoimintaa tehostetaan kevein, tasaisin ja rytmisin käsiottein. Turvotuksen vähenemisen lisäksi tavoitteena on lievittää kipua ja rentouttaa kehoa. Lymfaa voidaan käyttää yksinään tai yhdistettynä muuhun fysioterapiaan.

  Lymfaterapiaa käytetään mm. leikkausten ja sädehoidon jälkeen, erilaisten vammojen kuten palovammojen, murtumien, venähdysten tai arpien hoitoon, akuutteihin kipuihin, joissa ei ole infektiota (niska-selkäkivut, jännetulehdukset) sekä kroonisten sairauksien, kuten reuma, fibromyalgia, ruusu yms. hoitoon.

  Minna Eklöf on lymfaterapeutti (LYKO)

 • Kelan vaikeavammaisten kuntoutus

  Friski on tehnyt Kelan kanssa sopimuksen vaikeavammaisten kuntoutuksesta. Kuntoutus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa, kuntoutujan etuudet maksaa Kela. Sopimus koskee fysioterapiaa sekä allasterapiaa.

  Neurologisella fysioterapialla ylläpidetään ja parannetaan toiminta- ja liikuntakykyä, kun oireiden taustalla on liikunta- ja/tai toimintakykyä heikentävä sairaus kuten erilaiset aivohalvaussairaudet, lihas- ja reumasairaudet tai selkäydinvammat.

  Tavoitteena on, että kuntoutuja selviäisi tilanteesta riippuen mahdollisimman hyvin arkisista toimistaan ja sopeutuisi uudelleen jokapäiväiseen elämään. Fysioterapeutti laatii aina tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa, jolloin yhteisiin tavoitteisiin pyrkiminen on motivoivaa.

  Tiloissamme pystyy liikkumaan esteettä esimerkiksi pyörätuolilla. Kuntosalitiloissa ja välineistössä on huomioitu myös erityisryhmien asiakkaat, ja tämä mahdollistaa monipuolisen harjoittelun myös neurologisille kuntoutujille. Allasterapia toteutetaan Rauman uimahallin tiloissa. Tarvittaessa teemme myös kotikäyntejä.

 • Post-operatiivinen fysioterapia

  Post-operatiivisella kuntoutuksella tarkoitetaan ortopedisen leikkauksen jälkeistä kuntoutusta fysioterapeutin avustuksella. Fysioterapialla on tutkimusten mukaan merkittävä vaikutus leikkauksista toipumisessa. Fysioterapian avulla asiakas kuntoutuu paremmin ja nopeammin kuin henkilö, joka jää "kotiin" leikkauksen jälkeen.

  Operaation jälkeisen fysioterapian tarkoitus on palauttaa tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyky ja estää väärien liikemallien syntyminen. Kudosten paranemisprosessi, operaation laajuus ja siinä tehdyt toimenpiteet ja esimerkiksi yksilön kipukäyttäytyminen otetaan huomioon. Oikein ajoitettu ja oikealla kuormituksella suoritettu leikkauksen jälkeinen fysioterapia takaa parhaan tuloksen leikkauksesta toipumiseen. Friskin monipuoliset kuntosalitilat ja asiantuntevat fysioterapeutit tukevat sinua kuntoutusprosessissasi ennen ja jälkeen leikkausta.

 • McKenzie-terapia

  McKenzie-terapia on tuki- ja liikuntaelinhoitomuoto, jossa periaatteena on opettaa potilas hoitamaan itse itsensä, minimoimaan uuden kivun vaaratekijät ja selviämään mahdollisesti uusiutuvista selkäkipuvaiheista itsenäisesti. Terapia alkaa asiakkaan oirekuvan määrittelyllä. Tarkoituksena on selvittää oireita aiheuttava kudos ja sen paranemisprosessin vaihe, mikä on perustana terapian toteuttamiselle. Hoito etenee potilaan tuottamista liikkeistä / voimista tarvittaessa terapeutin tuottamiin voimiin.

  Terapia koostuu yksilöllisistä harjoitteista, asennon hallinnan opetuksesta ja ennaltaehkäisystä. Potilaalle suunnitellaan yksilöllinen hoito-ohjelma hänen kipunsa, sentralisaatio-ilmiön ja muiden oireiden käyttäytymisen perusteella. Hoidon tavoitteena on poistaa kipu ja oireet, palauttaa rangan / nivelen täydellinen toiminta sekä ennaltaehkäistä vaivan uusiutuminen tai progressiivinen paheneminen.

  Terapia sopii erilaisten selkäoireiden esim. iscias-oireiden ja niskaperäisten käsien puutumisoireiden hoitoon.

  Friskissä McKenzie -terapiaan ovat erikoistuneet Anna Karenius, Toni Karenius ja Minna Eklöf.

  Lisätietoja:  
  www.suomenmckenzieinstituutti.fi
  www.mckenziemdt.org

 • Rentoutusterapia

  Rentoutusterapiassa nimensä mukaisesti rentoudutaan; päätavoitteena on kehon autonomisen hermoston tasapainottaminen. Hoito tapahtuu kosketuksen, toiminnallisten harjoitusten ja rentoutumisen avulla. Hoidon täysin toimiessa ja edetessä asiakkaan voimavarat palautuvat ja jaksaminen arjessa paranee. Rentoutusterapia perustuu psykofyysiseen fysioterapiaan. Tavoitteena on tunnistaa oma tarpeeton jännittäminen ja oppia vähentämään sitä. Hoito rentouttaa, laukaisee jännitystä ja parantaa elämän laatua.

  Voidaan ottaa osaksi muuta fysioterapiaa (esimerkiksi tension neck eli jännitysniskan hoidossa). 

  Rentoutusterapiaa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäterapiana, hoitolaitoksessa tai työpaikoilla. Mahdollisuus myös kotikäynteihin esim. nukahtamishäiriötilanteissa. 

  Rentoutusterapiaa Friskissä antaa Ilkka Heikkilä.

 • Akupunktio

  Akupunktio on vakiinnuttanut asemansa lääketieteellisenä hoitomuotona viimeisen 30 vuoden aikana. Suomessa fysioterapeuttien ja lääkäreiden antama akupunktio perustuu länsimaiseen lääketieteelliseen ajatteluun.

  Fysioterapiassa hoidamme akupunktiolla tuki- ja liikuntaelinten kiputiloja. Akupunktiota voidaan käyttää erillisenä hoitona, mutta useimmiten se yhdistetään muuhun fysioterapiaan. Akupunktiota käytetään usein esihoitona ennen varsinaisia manuaalisia hoitotoimenpiteitä rentouttamaan pehmytkudoksia sekä poistamaan kipua. Liikkeen tasapainottaminen, hyvä ergonomia ja kivuttoman liikunnan lisääminen antavat avaimia pysyvämmälle kivun hallinnalle.

  Akupunktiosta saatu hyöty vaihtelee yksilökohtaisesti. Jo kolmen kerran jälkeen voidaan saavuttaa pysyviä hoitotuloksia.

  Friskissä akupuntiota antavat Anna Karenius, Toni Karenius, Minna Eklöf ja Ilkka Heikkilä.

   

 • OMI

  OMI-Finland on yhdistys, joka järjestää kliinisen ortopedisen lääketieteen alan koulutusta (ad modum Cyriax). Kurssit ovat jatkokoulutusta lääkäreille sekä fysioterapeuteille, ja ne sisältävät kliinistä tutkimusta, diagnostisointia sekä tuki- ja liikuntaelinten vaivojen hoitoa. Yhtenäinen koulutus kehittää yhteistyötä eri ammattiryhmien välillä ja siten saadaan hoitotiimi jolla on korkea asiantuntemus tuki- ja liikuntaelinongelmien diagnostisoinnissa sekä hoidossa.

  Jukka Suominen on OMI-fysioterapeutti.

  Lue lisää: http://www.ominorden.com/fi/our-network

 • ART®

  ART® eli Active Release Techniques on tehokas manuaalisen terapian hoitotekniikka, jossa hoidetaan pehmytkudoksia (lihakset, jänteet, nivelsiteet, kalvot ja hermot) toiminnallisuuden kautta. Ajatuksena on palauttaa rakenteen normaali olomuoto ja saada eri rakenteet liikkumaan vapaasti. Tämän seurauksena lihaksen voiman, nopeuden ja liikkuvuuden tulisi parantua. Ongelmien syyt selvitetään taustatutkimuksella. Tavoitteena on välttää ongelmien uudelleen syntyminen.

  Lue lisää: ACTIVE RELEASE TECHNIQUES®

  Friskissä ART-hoitotekniikkaan on erikoistunut Toni Karenius.

 • Leukalihasten kiputilat

  Info tulossa!

  Lisätietoja antaa fysioterapeutti Anna Karenius: anna.karenius@friski.fi.

 • Vatsalihasten erkaumat

  Info tulossa!

  Lisätietoja antaa fysioterapeutti, Somatic Pilates -ohjaaja Anna Karenius: anna.karenius@friski.fi.

 • Kinesioteippaus

  Kinesioteippausta voidaan käyttää tukiteippauksen tavoin monien tuki- ja liikuntaelinvaivojen kuntoutuksessa. Kinesioteippaus eroaa perinteisestä urheiluteippauksesta siinä, ettei se rajoita tuettavan alueen liikettä, vaan tuki perustuu tuntoaistin stimulaatioon. Kinesioteippaustekniikoiden tarkoituksena on tukea elimistön omaa paranemisprosessia mm. edistämällä lymfa- ja verenkiertoa sekä arpikudoksen paranemista.

  Kinesioteippausta voidaan käyttää sekä akuuteissa vammoissa että pidemmällä aikavälillä syntyneissä ylikuormitustiloissa kuten vaikkapa tenniskyynärpään tai ns. hiirikäden hoidossa. Kinesioteippausta voidaan soveltaa eri tekniikoilla, tavoitteesta riippuen. Esimerkiksi tuoreessa pehmytkudosvammassa voidaan ensiksi tavoitella turvotuksen vähentymistä lymfatekniikan avulla. Myöhemmin voidaan siirtyä lihasta aktivoivaan tekniikkaan ja korjata faskian asentoa erilaisilla korjaustekniikoilla, mikäli testi osoittaa faskian liikuttamisen vähentävän kipua, tai lisäävän liikkuvuutta tai voimaa.

  Kinesioteippauksen on todettu kliinisesti ennaltaehkäisevän lihasväsymystä ja kramppeja, aktivoivan heikkoa lihasta, lievittävän kipua, vähentävän turvotusta ja lisäävän liikkuvuutta. Samalla se aktivoi elimistön omaa "lääkintäprosessia" ja mahdollistaa nivelen liikkuvuuden. Vaikutukset ovat usein todettavissa välittömästi teippauksen jälkeen. Kinesioteippiä voidaan käyttää pitkän ajan (jopa 14 päivää), ellei iho reagoi teippiin negatiivisesti.

  Kinesioteippausta käytetään yleensä muun fysioterapian ohessa, mutta ajan voi varata myös pelkkään teippaukseen.

   

 • Hieronta

  Hieronta on kudosten mekaanista muokkausta. Hieronnan vaikutukset ovat moninaiset, pääasiassa ne kuitenkin avittavat vilkastuttamalla kudosten aineenvaihduntaa. Hierontaa käytetään fyysisistä suorituksista tai tapaturmista aiheutuneiden lihasten jännitystilojen ja niistä aiheutuneiden kipujen lievittämiseen ja laukaisuun.

   

  Hieronta 30 min. 33 €

  Hieronta 45 min. 44 €

  Hieronta 60 min. 56 €

  Hieronta 90 min. 82 €

 • Pohjalliset

  Yleisistä jalkojen virheasennoista johtuvia ongelmia ovat mm. vaivasenluut, kantakalvon ja akillesjänteen tulehdukset, penikkatauti sekä rasitusvammat polven ja lonkan alueella. Ongelmat jaloissa heijastuvat usein myös muualle kehoon. Asiakkaalle yksilöllisesti muotoillut pohjalliset korjaavat ja parantavat lihasten toimintakykyä.

  Tutustu Footbalance-pohjallisiin tästä.

   

   

   

   

 • Hinnasto

  Fysioterapia 30 min.    49€

  Fysioterapia 45 min.    59€

  Fysioterapia 60 min.    72€

   

  Hieronta 30 min. 33 €

  Hieronta 45 min. 44 €

  Hieronta 60 min. 56 €

  Hieronta 90 min. 82 €

   

 • Fysioterapeutit

  Työfysioterapeutti, Cert. in MDT, Somatic Pilates -ohjaaja

  OMT-fysioterapeutti, Cert. in MDT

  Osteopaatti D.O., fysioterapeutti

  Fysioterapeutti, TtK ergonomia

  Fysioterapeutti, lymfaterapeutti (LYKO)

  Laskutusasioissa ota yhteyttä Anna Kareniukseen anna.karenius@friski.fi tai toimistoomme p. 02 8229 339.

 • TUKI- JA KOMPRESSIOTUOTTEET

  Meiltä löydät myös OS1ST tuki- ja kompressiotuotteet, joiden käyttöön fysioterapeutti ohjeistaa.

  Tuotteissa on hiertymiä ehkäisevä rakenne, antibakteerinen pinta sekä joustava materiaali, ja ne soveltuvat niin hoitokäyttöön kuin aktiiviseen liikuntaan.